กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีผลต่อทัศนคติ และความตั้งใจซื้อของสินค้ากุชชี่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล