กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาวิธีการปรับแก้คะแนนจุดตัดตามแนวคิดของ Angoff โดยประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล