กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีการเงินของคริสตจักรท้องถิ่น เขตอภิบาลที่ 1 คริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy