กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2558 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล