กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลวิเคราะห์เส้นใยหญ้าแฝกกับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล