กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การกำกับและสร้างละครออนไลน์ด้วยแนวคิดละครชุมชน เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ใหม่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ชุมชน กรณีศึกษา มินิซีรีส์ชุด Spirit of Smart KKU Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy