กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการแปลในระดับประโยค: กรณีศึกษาการแปล นวนิยายเรื่อง 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy