กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง : พิธีกรรมที่นำไปสู่ความสมานฉันท์ของกลุ่มชนเวียดนามกับกลุ่มชนชาวไทยในจังหวัดมุกดาหาร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF