กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภูมิปัญญาการออกแบบลวดลายเครื่องจักสานที่ส่งผลด้านคุณค่าและความหมายต่อการอนุรักษ์ของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านยะโม่คี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล