กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อรรถรสในนาฏศิลป์ผ่านนาฏกรรมแนวใหม่ เรื่อง นารายณ์อวตาร FLAVOUR OF THAI DANCE THROUGH THE MODERN PERFORMANCE NARAI AVATARA ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF