กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ TEXTBOOK OF THAI LANGUAGE ON BASIC JOB INTERVIEW FOR FOREIGN LEARNER ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF