กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คนพากย์-เจรจา : ผู้อยู่เบื้องหลังการแสดงโขน NARRATOR: THE UNSUNG HERO OF KHON PERFORMANCE ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF