กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บทของครูสมบัติ สิมหล้า A STUDY OF TRANSMISSION PROCESSE OF PROTOTYPICAL KHAEN PERFORMANCE BY SOMBUD SIMLA ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF