กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แก้วโป่งข่ามบ้านนาบ้านไร่ : ผลึกหินธรรมชาติสู่รูปแบบเครื่องประดับ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF