กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพากย์และเจรจาที่ใช้ในการแสดงโขน NARRATION AND DIALOG USED IN KHON PERFORMANCES ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF