กลับไปที่รายละเอียดของบทความ A Study of Thai Ikat Silk’s Fabrication: Case Study at Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima province. ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF