กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิดดิสโทเปียผ่านการจัดวางภาพ (มิส-ซ็อง-แซน) ในภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ เรื่อง The Handmaid’s Tale Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล