กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของ “ถ้อยคำ” และ “ภาพร่างกาย” ในการนำเสนอประเด็นทางสังคมของศิลปะร่วมสมัย กรณีศิลปินสตรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล