กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชุมชนชั้นในรอบเมืองพิษณุโลก จากแผนที่โบราณในตำราพิชัยสงครามสมัยอยุธยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล