กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) ในการบริหารจัดการปกครองมณฑลอยุธยา พ.ศ.2446-2472 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล