กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นวัยหลังเกษียณที่พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF