กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ญี่ปุ่นในเวทีภูมิภาคหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 1997-1998: มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ (The Chiang Mai Initiative) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF