กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ญี่ปุ่นปะทะจีน: การแย่งชิงอำนาจและอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF