กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การขึ้นทะเบียนมรดกโลกประเทศญี่ปุ่น: บทเรียนเรื่องปัจจัยส่งเสริมและ นโยบายอดีตจนถึงปัจจุบันที่เป็นรูปธรรม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล