กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระบบรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล