กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการความเสี่ยงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่: ความสำเร็จของธุรกิจเกิดใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy