กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เมืองอัจฉริยะ: ความหมายและข้อควรพิจารณาสำหรับการพัฒนาเมือง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy