กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมมติฐานต่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้เรื่องปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy