กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชน ชิรากาวาโก-โกคายามะ : คุณค่าและแนวทางอนุรักษ์ / THE CULTURAL LANDSCAPE AND VERNACULAR ARCHITECTURE OF SHIRAKAWAGO AND GOKAYAMA VILLAGES: VALUE AND CONCEPT IN CONSERVATION Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy