กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และสภาพสังคมวัฒนธรรม : ภาพสะท้อนจากภูมินามหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง / The Geographical Nature, Local History and Socio-Cultural Aspects : Reflection from Toponyms of Village Names in Lampang Province Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy