กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ของการเรียกชื่อเมืองเขลางค์ เวียงละกอน และลำปาง / Historiography of Naming “Lampang” through Historical Documents Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy