กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางสู่ความสำเร็จการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ไปปฏิบัติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล