กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างแรงจูงใจรับใช้สาธารณะในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ ภายใต้ความร่วมมือข้ามภาคส่วน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF