กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พลวัตของเครือข่ายธุรกิจเครื่องเงินม้งป่ากลางในจังหวัดน่าน ช่วงปี พ.ศ.2475–2559 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF