กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบการจัดการโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มจิ้งหรีด: กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF