กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเครือข่าย: กรณีศึกษาการดูแลผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเทศบาลตำบลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF