กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เขาใหญ่ : การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและกลุ่มทุน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF