กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสัมภาษณ์เพื่อหาความจริง: ทางเลือกใหม่ของกระบวนการสอบสวนสู่การแก้ปัญหาการจับกุมแพะจากความทรงจำเท็จของประจักษ์พยาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy