กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ในน้ำวุ้นลูกตาและเลือด ด้วยเทคนิคเฮดสเปซแก๊สโครมาโทกราฟี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy