กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพชุดการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกการออกเสียง สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี: การผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์และครูผู้สอน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy