กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ระหว่างการสอนโดยใช้นิทานมัลติมีเดียกับการสอนแบบปกติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล