กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF