กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการออกกำลังกายด้วยความหนักระดับปานกลางที่มีต่อไขมันช่องท้อง ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล