กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการฝึกด้วยการประยุกต์สถานีฝึกแบบมวยสากลที่มีต่อ สมรรถภาพทางกายของบุคคลทั่วไป Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล