กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: กรณีโรงเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล