กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเชิงตัวเลขสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล