กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาระบบสารสนเทศ e-CLIP สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสู่มาตรฐานสากลในเครือข่ายโรงเรียน EIS (English for Integrated Studies) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล