กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกแบบ CAS ที่มีต่อ ทักษะการเคลื่อนที่ในกีฬาฟุตบอลของเยาวชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF