กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐานร่วมกับการสร้างคลังความคิดเชิงบวก เพื่อส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโต ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล