กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับการอบรมผู้ประเมินภายนอก ในการประเมินคุณภาพแบบการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy